Chaka Chaka Homeware - Rice Black (10)

CHAKA CHAKA - Rice Teapot

R 619

CHAKA CHAKA - Rice Cup & Saucer

R 199

CHAKA CHAKA - Rice Charger

R 389

CHAKA CHAKA - Rice Salad Bowl

R 619

CHAKA CHAKA - Rice Creamer

R 479

CHAKA CHAKA - Rice Sugar Pot

R 499

CHAKA CHAKA - Rice Mug

R 179

CHAKA CHAKA - Rice Cereal Bowl

R 179

CHAKA CHAKA - Rice Side Plate

R 179